Home / Tag Archives: SỨC KHOẺ

Tag Archives: SỨC KHOẺ

THEO DÕI SỨC KHOẺ VỚI ỨNG DỤNG TRÊN PEBBLE

Ngoài việc tích hợp với RunKeeper, đồng hồ Pebble hầu như không được tích hợp thêm tính năng gì cho việc theo dõi sức khỏe cho người dùng. Chức năng chủ yếu của Pebble vẫn tập trung vào việc hiển thị thông báo từ thiết bị di động. Tuy nhiên, …

Read More »