Home / Tag Archives: classic

Tag Archives: classic

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT Pebble Watch Classic

8914543643a6f256a11a811272db2a468a7482ffcc1_500x500

Những năm gần đây là năm của thiết bị đeo được và tất nhiên, đồng hồ thông minh là sản phẩm thể hiện rõ xu thế đó nhất. Không mắc như kính thông minh, đồng hồ thế hệ mới có giá thành hợp lý hơn và cũng có nhiều lợi ích …

Read More »
Chuyển đến thanh công cụ