[Watchfaces] Chia sẻ các Watchfaces trả phí dành cho Android Wear cập nhật liên tục Ver 2 bởi Lâm SW

1. UberWatch – Watch Face : 24k https://play.google.com/store/apps/details… 2. Airborne Watch Face : 24k https://play.google.com/store/apps/details… 3. Driver Watchfaces : 20k https://play.google.com/store/apps/details… 4. StarWatch : 20k https://play.google.com/store/apps/details… 5. Navi Watchfaces : 45k https://play.google.com/store/apps/details… 6. Sportive Watch Face : 25k https://play.google.com/store/apps/details… 7. RUGGED2 Pro WatchFaces : 32k https://play.google.com/store/apps/details… 8. Hyperspace Watch Face …

Read More »
Chuyển đến thanh công cụ