HipChat chính thức ra mắt HipChat Server, cài đặt và sử dụng để chat nội bộ.

b1533ae755.jpeg

​ HipChat là một ứng dụng truyền thông chạy trên các nhà mạng tư nhân được phát triển từ nhóm Atlassian. Phiên bản HipChat Server này đã được thử nghiệm vào năm 2013, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại ứng dụng mới nhà phát triển chính thức ra …

Read More »
Chuyển đến thanh công cụ