[Huawei Watch][M9E41Y] Rom NegaVN Việt hoá port full Huawei Jewel v1.9 bởi Lâm SW

• Đọc hướng dẫn sử dụng ADB Fastboot ở đây tương tự như flash recovery : https://tinhte.vn/threads/huawei-wa…t-tan-tat-lien-quan-toi-huawei-watch.2640789/ • Flash Bootloader , bỏ file bootloader.img vào thư mục adb , đưa máy về chế độ bootloader kết nối PC gõ lệnh như sau : Mã: fastboot flash bootloader bootloader.img • Vào …

Read More »